“Human Nature”
de basis voor
web-communicatie?

Natuurlijk! Communiceren dat doe je met mensen en wie zich

daarbij laat verleiden tot teveel abstractie mist

de kern van de zaak...

Communicatie begint
met een idee...

Een idee geeft diepte, inhoud en richting
aan communicatie.

Wie zonder een duidelijk idee met bijvoorbeeld het design voor een website aan de gang gaat, riskeert een lege huls als resultaat, en een vorm die niet aansluit bij de inhoud van de communicatie.

Probeer je eens voor te stellen hoe een goed ingezet idee positief zou kunnen bijdragen. Dat is namelijk de kern van de dieptewerking.

Denken we verder? »

Creativiteit maakt het
uniek en motiveert...

Creativiteit is overal in de natuur te vinden, maar nergens zo bewust als in de mens.

Het zijn dan ook mensen die erop reageren, bijvoorbeeld met sympathie. De creativiteit geeft gevoelswaarde en de juiste gevoelswaarde opent deuren die anders gesloten blijven.

Authenticiteit is de basis voor vertrouwen en motivatie. De kern van breedtewerking is met de juiste gevoels-waarde(n) vertrouwen en motivatie wekken.

Met vertrouwen creëren... »

Daadkracht
realiseert het...

Maar hoeveel effectiever en sterker is onze daadkracht zodra ze gemotiveerd is?

Motivatie wordt gevoed door goede ideeën en enthousiasme, waaruit weer blijkt hoe belangrijk het is om tot de kern te komen, en de combinatie met de twee vorige stappen te erkennen.

De kern voor de realisatie is, dat daadkracht en focus gevoed worden door goede ideeën die motiveren enthousiasmeren.

Wat wil jij realiseren? »